Elektriline laadimismuundur

...
...

Nanokoulomb
1000000000
Mikrokomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliamperitund
0,28
Ampertund
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Elementaarlaeng
6,24×1018

Parempoolsel andmeväärtusel klõpsamine kopeerib andmed automaatselt.