Imendunud annuse muundur

...
...

Hall
1
Ioniseeriva kiirguse džoulid kilogrammi aine kohta
1

Rad
100
Parempoolsel andmeväärtusel klõpsamine kopeerib andmed automaatselt.