Aine muunduri kogus

...
...

Millimool
1000
Sünnimärk
1
Kilomool
10-3

Nael mutt
2,2×10-3
Parempoolsel andmeväärtusel klõpsamine kopeerib andmed automaatselt.